Klubmåling

Hvordan fastholder I jeres spillere, trænere og frivillige?

DBU tilbyder i samarbejde med MSI Research en klubmåling, der hjælper jer med at sikre sammenhold, trivsel og engagement blandt spillere, trænere og frivillige. Klubmålingen fortæller jer, hvad der bringer jeres medlemmer sammen på tværs af alder, niveau, køn og rolle, og hvor I skal udvikle jer for fortsat at være den bedste klub for netop jeres medlemmer.

For fællesskabet

Hvordan sikrer I, at klubhuset er fyldt, spillerne er glade, og at der er stemning på sidelinjen? Med en klubmåling får I svar på, hvad det kræver.

Klubmålingen gør jer klogere på, hvad der betyder noget for jeres medlemmer – hvor I rammer plet, og hvor I kan forbedre forholdene, så både spillere, trænere og frivillige bliver i klubben sæson efter sæson.

Undgå udskiftninger

Vi tror på, at konkret viden om medlemmernes oplevelser i klubben gør, at I bedre kan fastholde såvel spillere, trænere som frivillige, og tiltrække endnu flere. Og vi tror på, at den bedste viden fås ved at spørge dem, det hele handler om: Medlemmerne.

Med denne undersøgelse behøver I ikke længere at handle ud fra rene mavefornemmelser. Undersøgelsen giver jer databaseret viden om lige præcis dét, I skal forbedre i jeres klub for at sikre tilfredse og loyale medlemmer.

Ambitionen er, at vi i samspil skaber de bedste rammer for jeres medlemmer og sammen bidrager til et endnu stærkere ’fodbolddanmark’.

Taktikken

Undersøgelsen bygger på et online-spørgeskema, som sendes til jeres klubmedlemmer. Det består af en række spørgsmål, der spørger ind til helt konkrete emner som sammenhold, respekt, faciliteter og spilletider. MSI Research står for alt det praktiske i forbindelse med undersøgelsen: Vi sender spørgeskemaet ud og behandler svarene.

Resultaterne fra undersøgelsen bliver leveret online, så I let kan se de vigtigste pointer og starte udviklingen allerede dagen efter. Disse er specifikke for jer og bliver ikke delt med DBU, med mindre I giver samtykke til det.

Meld jer til her på siden allerede nu og vær med til at sikre, at I har glade og tilfredse medlemmer.

Har du brug for mere viden?

Læs ofte stillede spørgsmålDownload informationshæfte eller Kontakt os her for mere info
Luk

Kontakt

Klubmåling

Ved at registrere dig, accepterer du vores betingelser.

Hvem står bag målingen?

MSI Research er en konsulentvirksomhed, der hjælper medlemsorganisationer med at udvikle sig og forbedre tilfredsheden blandt medlemmerne.

Har du brug for mere information om undersøgelsen, så kontakt:

Denne hjemmeside bruger tredjepartscookies til sikkerhedsmæssige formål. Hvis du anvender funktionerne på hjemmesiden, accepterer du, at der bruges cookies til dette formål. Læs mere

Cookie-politik

På denne hjemmeside, der udbydes af Ennova A/S (herefter "Ennova"), anvendes cookies. I det følgende beskrives, hvilke cookies vi anvender og til hvilke formål.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du samtidig, at Ennova benytter cookies som beskrevet nedenfor, medmindre du har fravalgt cookies i din webbrowser. Ennova sætter tredjepartscookies til at forhindre udnyttelse af spam i tilmeldingsformularen. Informationen sendes i anonymiseret form til serveren.

Brugen af cookies kan medføre behandling af personoplysninger, og vi anbefaler derfor, at du læser vores persondatapolitik, som du finder et link til i tilmeldingsformularen.

Hvad er Cookies?

Cookies er små informationsenheder, som en hjemmeside kan anbringe på din computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr med hukommelse. Cookies indeholder informationer, som hjemmesiden kan benytte til at effektivisere kommunikationen mellem dig og din webbrowser. Cookies er standardteknologi på internettet og bruges også på denne hjemmeside.

Vi kan kun læse de cookies, som vi har anbragt på dit udstyr, vi kan ikke modtage eller læse cookies fra andre hjemmesider.

Der findes grundlæggende to typer cookies, "midlertidige" og "permanente". De midlertidige cookies er knyttet til det aktuelle besøg på hjemmesiden og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret på dit udstyr. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode men vil blive fornyet hver gang du besøger hjemmesiden.

Hvordan undgår og sletter du cookies?

Hvis du ikke ønsker, at vi sætter eller læser cookies på dit udstyr, så har du mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes. Hvis du vælger at fravælge cookies i din webbrowser, kan det forhindre funktionalitet på siden i at virke.

Hvis du ønsker at fjerne de cookies, der allerede findes på dit udstyr, kan du, hvis du benytter en PC og en nyere browser, trykke CTRL + SHIFT + DELETE samtidig.

Virker genvejstasterne ikke i din browser, kan du klikke på linket herunder, for at få vejledning til manuelt at slette dine cookies:

Læs her hvordan du sletter dine cookies i Chrome, Safari, Firefox og Intenet Explorer (engelsksproget).

Betingelser

1 Generelt

Formålet med denne side er, at danske sportsklubber/-foreninger kan tilmelde sig en medlemstilfredshedsmåling. Ved at udfylde formularen nederst på siden og klikke ”Tilmeld” tilkendegives, at den tilmeldte er interesseret i, at deltage i en tilfredshedsundersøgelse for den tilmeldte klub/forening udført af MSI Research. Ved tilmelding gives accept af at MSI Research kontakter den tilmeldte. Tilmelding er ikke bindende før MSI Research har kontaktet den tilmeldte.

2 Personlig information

2.1. Brug af personlig data

Ved at klikke på ”Tilmeld” accepteres, at MSI Research registrerer og gemmer de data, som er angivet i formularen, samt at det angivne data videreformidles til Dansk Boldspil Union, som sammen med MSI Research er ansvarlig for undersøgelsen. De registrerede data begrænser sig til det data, som anføres i formularen. Personlig data vil aldrig blive videreformidlet til tredjeparter.

2.1.1 Kontakt omkring personlig data

Kontakt venligst msiresearch@msiresearch.dk eller telefon (+45) 8837 2727, hvis du ønsker indsigt i, har indvendinger mod eller ændringer til de data, som MSI Research har registreret om din person. Du har ret til indsigt i de informationer, MSI Research har gemt om dig, og du har mulighed for at indvende mod registreringen i henhold til EU’s Persondataforordning.

2.2 Beskyttelse af personlig data

Jævnfør EU’s Persondataforordning vil dine personlige data blive opbevaret sikkert og fortroligt. Vi opbevarer dine personlige data på servere med begrænset adgange, som er placeret på sikre lokationer. Vores sikkerhed bliver jævnligt kontrolleret for at fastlægge, hvorvidt vores brugerinformation er behandlet sikkert og i henhold til dine rettigheder som bruger.

Vi kan ikke garantere 100 procent sikkerhed for dataoverførsler via Internettet. Dette betyder, at der kan være en risiko for, at uautoriserede tilegner sig adgang til informationen, når data afsendes og gemmes elektronisk. Du afgiver dine personlige data på egen risiko.

Internettets hastige udvikling betyder, at vores processer vedrørende behandling af personlige data kan ændre sig. Vi forbeholder os derfor retten til, at opdatere og ændre disse retningslinjer for håndtering af personlige data. Såfremt der foretages betydelige ændringer, vil vi informere dig gennem en synlig meddelelse på hjemmesiden. I forbindelse med dette har du retten til at lave indsigelser mod det personlige data, som er gemt om dig, samt kræve data rettet, slettet eller blokeret, jævnfør EU’s Persondataforordning.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at data gemt om dig kan være grundlag for diskussioner. Du kan desuden til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Du har ret til at klage over behandlingen af information og data om dig. Klager skal indleveres hos Datatilsynet, jævnfør persondataloven §58.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvem deltager i undersøgelsen?
  Det er op til jer, hvem I vil have til at deltage i undersøgelsen.

  I kan spørge både trænere, frivillige og spillere om deres mening. Det er op til jer, om I blot vil måle på én, to eller alle tre grupper. Hver gruppe får et unikt spørgeskema, som er tilpasset deres rolle, og I får dermed også svar fra hver gruppe, som I kan bruge i det videre arbejde med undersøgelsen.
 • Hvordan håndterer vi medlemmer, som har flere roller i vores klub?
  Har I medlemmer, der eksempelvis både er træner og frivillig, vil de modtage spørgeskema for begge roller.

  Vi sørger for at sende de forskellige spørgeskemaer til dem alt efter, hvilken rolle de har.

  Det vigtigste er, at I, i jeres data til os, definerer hvilke(n) rolle(r), medlemmerne har.
 • Hvilke data om vores medlemmer skal vi sende?
  Vi skal blot bruge medlemmernes mailadresse samt information om, om de er træner, frivillig og/eller spiller.

  Vi sender jer en Excel-skabelon, hvor I kan skrive data ind, når I har tilmeldt jer undersøgelsen.
 • Hvad kræver det af os?
  Undersøgelsen kræver meget lidt, for det skal gerne være så nemt for jer som muligt. Derfor er det meste klaret på forhånd.

  Vi står for alt det praktiske omkring undersøgelsen såsom udsendelse af mails til medlemmerne, indsamling og behandling af data og udarbejdelse af rapporter.

  Det I selv kan gøre er at „markedsføre“ undersøgelsen i klubben, så I får en høje¬re svarprocent. I bestemmer selv, hvordan I informerer medlemmerne om undersøgelsen. På baggrund af erfaringer fra tidligere Klubmålinger har vi udarbejdet forslag til informations¬mail, tekst til Facebook-opslag og plakater til klubhuset, som I kan tage udgangspunkt i.

  Dermed bliver jeres deltagelse i Klubmåling ikke en administrativ byrde, og I kan fokusere på andre opgaver i klubben, mens undersøgelsen står på.

  Når undersøgelsen er afsluttet, og I har fået resultaterne, er det op til jer, hvordan I vil bruge den. Men her står DBU’s klubrådgivere klar til at hjælpe jer med et klubudviklingsforløb. I kan tage en snak med jeres klubrådgiver og høre mere om, hvordan de kan hjælpe jer med at omsætte resultaterne til handling.
 • Hvem hjælper os som klub med spørgsmål til undersøgelsen?
  Det gør MSI Research. Vi yder løbende support og er klar, hvis der skulle være spørgsmål eller udfordringer i forbindelse med undersøgelsen.
 • Hvem hjælper medlemmerne med spørgsmål til undersøgelsen?
  Det gør MSI Research også. Det vil sige, at vi har gjort det nemt for jer. I skal i klubben ikke tænke på selve undersøgelsen, når den først er gået i luften. Her står vi for al support til medlemmerne.

  Desuden giver vi jer, som tidligere nævnt, markedsføringsmateriale som I kan bruge i klubben til at informere medlemmerne om undersøgelsen og imødekomme eventuelle spørgsmål til den.
 • Er undersøgelsen anonym?
  Klubmålingen foretages af MSI Research. Det vil sige, at vi behandler medlemmernes oplysninger og besvarelser fortroligt og alene til brug for klubmålingen. Undersøgelsen er anonym, så det vil ikke være muligt at identificere enkeltpersoners besvarelser.

  De oplysninger, som vi får om medlemmerne vil ikke blive delt med DBU.

  Jeres klubs resultater fra klubmålingen vil heller ikke blive delt med DBU, med mindre I giver samtykke til det.
 • Hvad definerer henholdsvis en spiller, træner og frivillig?
  Det kan være forskelligt fra klub til klub, hvordan I definerer jeres frivillige, trænere og spillere. Men vi har herunder defineret rollerne på et overordnet plan for at give jer en fornemmelse af, hvordan I angiver rollerne i det data, vi skal bruge.

  Spiller:

  En spiller er naturligvis en spiller, som er medlem af klubben og spiller på et hold.

  Spillerne er alle spillere på tværs af alder, køn, niveau og hold.

  I skal dog være opmærksomme på, at nogle forældre har tilmeldt deres barn eller børn med deres mailadresse. Derfor modtager de spørgeskemaet på deres barns eller børns vegne. Vi opfordrer derfor forældrene til så vidt muligt at svare på vegne af barnet eller børnene eller lade børnene besvare spørgeskemaet selv.

  Frivillig:

  En frivillig skal være medlem i klubben for at deltage. Det vil sige, at den frivillige skal have faste opgaver og arbejdet som frivillig skal være organiseret.

  Træner:

  En træner er defineret som træner eller assistenttræner for et hold. Er man holdleder eller lignende går man under kategorien frivillig.

  Som sagt er dette vores definitioner af de forskellige roller, men det er op til jer, hvordan I vil måle på de tre grupper.

  Vil I eksempelvis måle på en gruppe af frivillige, som har været tilknyttet et særligt arrangement i jeres klub, vælger I blot de frivillige, I ønsker, til målingen. Er I i tvivl om, hvordan I definerer deres roller, så kontakt os endelig.